Az Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház, keresztény egyház.

Hisszük és valljuk: A Biblia Isten írott szava, így rajta keresztül Isten szól és kijelenti magát teremtményei számára.

„.. És nincsen senkiben másban idvesség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk…”

/ Apostolok Cselekedetei 4. rész 12. vers /

„…Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.

Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat….” 

„…Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét…”

 / Pál 2. Lev. A Korinthusbeliekhez 5. rész 1-2 vers, 19. vers /

Hitvallásunk

Az isten gyülekezete egyesült pünkösdi egyház hitvállasának cikkelyei találja.

Egyházunkról

Hisszük és valljuk: A Biblia Isten írott szava, így rajta keresztül Isten szól és kijelenti magát teremtményei számára. A teljes írás a Biblia két részből áll, Ó és Új testamentumból, amely Istentől ihletett, és hasznos a tanításra a feddésre a megjobbításra az igazságban való nevelésre. Tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.Isten állítja és kijelenti az emberiséggel kapcsolatban, hogy minden ember bűnös egyedül kegyelemből hit által igazolunk meg. 

Látogatás

A közösség 1926-ban alakalt meg, az „Isten Gyülekezeteinek Missziója” néven.1945-ben ilyen néven vált ismert felekezetté. 1955 óta hivatalosan „Isten Gyülekezete” néven folytatja tevékenységét.

Alapszabály

A közösség 1926-ban alakalt meg, az „Isten Gyülekezeteinek Missziója” néven.
1945-ben ilyen néven vált ismert felekezetté. 1955 óta hivatalosan „Isten Gyülekezete” néven folytatja tevékenységét.

Galéria

Tekintse meg kép galériánkat.

 

 

 

Csatlakozzon

Csatlakozzon az Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi egyházhoz.

Nyitvatartási idő

Kedd: 19:00 – 20:00-ig
Csütörtök: 19:00 – 20:00-ig
Vasárnap: 10:00 – 11:30-ig
14:00 – 15:30-ig

Küldetésünk és Célunk

Bevezetés

A visszaemlékezést Horváth Sándor misszióelnökkel készült beszélgetés alapján 2007. március 21–én készítettem el. A beszélgetést során is, valamint utána sok áldást tapasztaltam a dolgozat létrehozásában. Az egyházunk története PTF-es tanulmányaim előtt is érdekelt mindig, így élénk figyelemmel hallgattam az idős testvéreket az ő visszaemlékezéseikről, igy történt ezen a beszélgetésen is! Hiszem, hogy még sok ember számára áldás lesz ez a tanulmány!

Legújabb üzenet

A Csetényi ébredés

Ungvári Sándor prédikátor a bakonyi kis faluban Csetényben élt és szolgált Isten erejével, és hittel. Az ő szolgálata volt az elindítója egy ébredési hullámnak, aminek következtében sok ember élete változott meg. A Kádár-rezsim emberei sem tudták megtörni a lendületét, de mindent elkövettek hogy zaklassák őt és a családját. Fia Ungvári Mihály emlékezik vissza ezekre az időkre.

Kapcsolat

7900 Szigetvár,
Deák Ferenc tér 20/C. Fsz. 3.

Kedd: 19:00 - 20:00-ig
Csütörtök: 19:00 - 20:00-ig
Vasárnap: 10:00 - 11:30-ig
14:00 - 15:30-ig

 

Adataink

Tel.: (246) 135-1135

egyhaz@istengyulekezete.hu

Egyház adószáma: 18918555-1-02
Technikai kódszáma: 0585
Nyilvántartási száma: 19-30M-1